Truyện Sủng [ 1123 Truyện ]

 Quảng Cáo

0
0
Lượt đọc: 67
Khác, Ngôn Tình..
48 Chương
0
0
Lượt đọc: 40
Khác, Ngôn Tình..
32 Chương
0
0
Lượt đọc: 27
Đô Thị, Khác..
21 Chương
0
0
Lượt đọc: 47
Dị Năng, Đô Thị..
24 Chương
0
0
Lượt đọc: 86
Khác, Ngôn Tình..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 34
Ngôn Tình, Nữ Cường..
13 Chương
0
0
Lượt đọc: 100
Khác, Ngôn Tình..
29 Chương
4
1
Lượt đọc: 244
Cổ Đại, Hài Hước..
161 Chương
0
0
Lượt đọc: 57
Điền Văn, Đô Thị..
30 Chương
0
0
Lượt đọc: 34
Cổ Đại, Đô Thị..
19 Chương
0
0
Lượt đọc: 53
Đô Thị, Ngôn Tình..
34 Chương
0
0
Lượt đọc: 72
Dị Năng, Huyền Huyễn..
45 Chương
4
1
Lượt đọc: 107
Điền Văn, Ngôn Tình..
Full 54 Chương
0
0
Lượt đọc: 241
Đô Thị, Ngôn Tình..
184 Chương
0
0
Lượt đọc: 127
Hài Hước, Ngôn Tình..
Full 84 Chương
0
0
Lượt đọc: 80
Khác, Ngôn Tình..
29 Chương
0
0
Lượt đọc: 96
Ngôn Tình, Nữ Cường..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 102
Đam Mỹ, Hài Hước..
52 Chương
0
0
Lượt đọc: 130
Hệ Thống, Ngôn Tình..
101 Chương
0
0
Lượt đọc: 82
Nữ Cường, Sủng..
47 Chương
0
0
Lượt đọc: 74
Cổ Đại, Hệ Thống..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 58
Cổ Đại, Hệ Thống..
33 Chương

 Sủng

Truyện Sủng Là thể loại truyện chỉ sự sủng ái, cưng chiều, thường dành cho tình nhân

Truyện Sủng ĐỀ CỬ