Truyện Ngược [ 553 Truyện ]

 Quảng Cáo

0
0
Lượt đọc: 29
Đô Thị, Đoản Văn..
Full 5 Chương
0
0
Lượt đọc: 22
Đoản Văn, Khác..
Full 4 Chương
0
0
Lượt đọc: 38
Đoản Văn, Khác..
Full 11 Chương
0
0
Lượt đọc: 86
Khác, Ngôn Tình..
Full 50 Chương
0
0
Lượt đọc: 49
Khác, Ngôn Tình..
Full 32 Chương
0
0
Lượt đọc: 80
Bách Hợp, Cung Đấu..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 41
Đam Mỹ, Đô Thị..
25 Chương
0
0
Lượt đọc: 27
Cổ Đại, Đoản Văn..
5 Chương
0
0
Lượt đọc: 38
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 19 Chương
0
0
Lượt đọc: 76
Khác, Ngôn Tình..
Full 43 Chương
0
0
Lượt đọc: 25
Đoản Văn, Ngôn Tình..
Full 10 Chương
0
0
Lượt đọc: 32
Đoản Văn, Ngôn Tình..
Full 15 Chương
0
0
Lượt đọc: 39
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 16 Chương
0
0
Lượt đọc: 126
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 99 Chương
0
0
Lượt đọc: 44
Đô Thị, Huyền Huyễn..
Full 26 Chương
0
0
Lượt đọc: 44
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 16 Chương
0
0
Lượt đọc: 55
Cổ Đại, Đoản Văn..
Full 10 Chương
0
0
Lượt đọc: 24
Đoản Văn, Ngôn Tình..
Full 3 Chương
0
0
Lượt đọc: 13
Đam Mỹ, Đô Thị..
Full 4 Chương
0
0
Lượt đọc: 33
Đam Mỹ, Đô Thị..
Full 17 Chương
0
0
Lượt đọc: 16
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 2 Chương
4
1
Lượt đọc: 63
Khác, Ngôn Tình..
Full 40 Chương

 Ngược

Truyện Ngược Là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật chính

Truyện Ngược ĐỀ CỬ