Truyện Ngược [ 561 Truyện ]

 Quảng Cáo

4
1
Lượt đọc: 250
Cổ Đại, Hài Hước..
161 Chương
0
0
Lượt đọc: 53
Đô Thị, Ngôn Tình..
34 Chương
0
0
Lượt đọc: 96
Đô Thị, Hệ Thống..
55 Chương
0
0
Lượt đọc: 82
Cổ Đại, Ngôn Tình..
Full 45 Chương
0
0
Lượt đọc: 39
Cổ Đại, Ngôn Tình..
Full 13 Chương
0
0
Lượt đọc: 57
Bách Hợp, Cổ Đại..
1 Chương
0
0
Lượt đọc: 62
Bách Hợp, Ngược..
2 Chương
0
0
Lượt đọc: 67
Khác, Ngôn Tình..
32 Chương
0
0
Lượt đọc: 38
Đô Thị, Đoản Văn..
Full 5 Chương
0
0
Lượt đọc: 37
Đoản Văn, Khác..
Full 4 Chương
0
0
Lượt đọc: 61
Đoản Văn, Khác..
Full 11 Chương
0
0
Lượt đọc: 133
Khác, Ngôn Tình..
Full 50 Chương
0
0
Lượt đọc: 66
Khác, Ngôn Tình..
Full 32 Chương
0
0
Lượt đọc: 89
Bách Hợp, Cung Đấu..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 79
Đam Mỹ, Đô Thị..
25 Chương
0
0
Lượt đọc: 59
Cổ Đại, Đoản Văn..
5 Chương
0
0
Lượt đọc: 64
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 19 Chương
0
0
Lượt đọc: 116
Khác, Ngôn Tình..
Full 43 Chương
0
0
Lượt đọc: 53
Đoản Văn, Ngôn Tình..
Full 10 Chương
0
0
Lượt đọc: 66
Đoản Văn, Ngôn Tình..
Full 15 Chương
0
0
Lượt đọc: 84
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 16 Chương
0
0
Lượt đọc: 184
Đam Mỹ, Đoản Văn..
Full 99 Chương

 Ngược

Truyện Ngược Là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật chính

Truyện Ngược ĐỀ CỬ