Truyện Light Novel [ 17 Truyện ]

 Quảng Cáo

0
0
Lượt đọc: 86
Khác, Light Novel..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 141
Dị Giới, Khác..
46 Chương
0
0
Lượt đọc: 112
Khác, Light Novel..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 114
Khác, Light Novel..
47 Chương
0
0
Lượt đọc: 91
Đô Thị, Huyền Huyễn..
Full 26 Chương
0
0
Lượt đọc: 161
Dị Giới, Hài Hước..
57 Chương
0
0
Lượt đọc: 191
Dị Giới, Hài Hước..
60 Chương
0
0
Lượt đọc: 256
Dị Giới, Hài Hước..
Full 50 Chương
0
0
Lượt đọc: 259
Đô Thị, Khác..
50 Chương
5
1
Lượt đọc: 251
Đô Thị, Gia Đấu..
Full 31 Chương
0
0
Lượt đọc: 295
Đô Thị, Khác..
50 Chương
0
0
Lượt đọc: 227
Hài Hước, Khác..
Full 23 Chương
0
0
Lượt đọc: 435
Đô Thị, Huyền Huyễn..
58 Chương
4
1
Lượt đọc: 337
Khác, Light Novel..
44 Chương
0
0
Lượt đọc: 561
Khác, Light Novel..
35 Chương
0
0
Lượt đọc: 445
Dị Năng, Huyền Huyễn..
50 Chương
4
1
Lượt đọc: 598
Dị Giới, Dị Năng..
41 Chương

 Light Novel

Light Novel là một dạng tiểu thuyết Nhật Bản được viết nhằm chủ yếu hướng đến các độc giả trẻ như học sinh trung học. Dạng tiểu thuyết đang lan rộng và được giới tác giả cũng như độc giả trên thế giới đón nhận nồng nhiệt.

Truyện Light Novel ĐỀ CỬ